legionella-tortenete

A L. pneumophila azonosítására és leírására egy több mint 200 megbetegedéssel és 34 halálos áldozattal járó 1976-os philadelphiai járvány lezajlása után került sor és jelentős figyelmet kapott a médián keresztül. Azonosítása óta fontos humán patogén szervezetként tartják számon, mivel az atipusos tüdőgyulladások hátterében gyakran különböző Legionella fajok állnak kóroki ágensként.

Erős ellenálló képességű személyek esetén a betegség nem is alakul ki, más esetekben akár halálos is lehet. A halálozási arány a megfertőzöttek 5-30% között tehető.

A legionellák által létrehozott emberi megbetegedéseket összefoglaló néven legionellosisnak nevezik; két kórformája különíthető el: a Pontiac-láz és a legionárius betegség.